Skip to main content

Sehari-hari menghabiskan waktu sebagai ibu rumah tangga sekaligus menjadi pustakawan di Kedai Buku Jenny. Menulis dan bercerita di keluargaketjil.blogspot.com